บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

บริษัท ลี้ไฟเบอร์เบอร์ จำกัด

 

บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  23  พฤษภาคม  2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการผลิตกระดาษลูกฟูกทุกชนิด ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในปี 2539 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และในปี 2547     บริษัทได้เพิ่มทุน จดทะเบียนอีก 150 ล้านบาท เพื่อรองรับกำลังการผลิตที่มากขึ้น โดยเรามั่นใจว่าจะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพบริการ ลดต้นทุนการผลิต  พัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านคุณภาพชีวิตของพนักงาน  สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทจะก้าวสู่ผู้นำการผลิตกระดาษลูกฟูกครบวงจร

พ.ศ. 2538    บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด   ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  23  พฤษภาคม  2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
พ.ศ. 2539     บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
พ.ศ. 2547     บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด  ได้เพิ่มทุน จดทะเบียนอีก 150 ล้านบาท

 

วิสัยทัศน์
เราจะเป็นผู้ผลิตกระดาษลูกฟูกที่มีส่วนแบ่งการตลาดติดอันดับ 1 ใน 5 ของการจัดอันดับ BOL

 

พันธกิจ    :    
1. เราจะสร้างความสามารถในการแข็งขัน  โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพบริการและลดต้นทุน
2. เราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านคุณภาพชีวิตของพนักงาน  สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. เราจะก้าวสู่ผู้นำการผลิตกระดาษลูกฟูกครบวงจร