บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

บริษัท ลี้ไฟเบอร์เบอร์ จำกัด

 

บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  23  พฤษภาคม  2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการผลิตกระดาษลูกฟูกทุกชนิด ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในปี 2539 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 

และในปี 2547บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 150 ล้านบาท เพื่อรองรับกำลังการผลิตที่มากขึ้น โดยเรามั่นใจว่าจะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพบริการลดต้นทุนการผลิต พัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านคุณภาพชีวิตของพนักงาน  สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทจะก้าวสู่ผู้นำการผลิตกระดาษลูกฟูกครบวงจร

 

พ.ศ. 2538

- บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด   ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  23  พฤษภาคม  2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท

พ.ศ. 2539

- บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

พ.ศ. 2547

- บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด  ได้เพิ่มทุน จดทะเบียนอีก 150 ล้านบาท

 

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้ผลิตกระดาษลูกฟูกที่มีส่วนแบ่งการตลาดติดอันดับ 1 ใน 5 ของการจัดอันดับ BOL

 

พันธกิจ :    

1. เราจะสร้างความสามารถในการแข็งขัน  โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพบริการและลดต้นทุน
2. เราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านคุณภาพชีวิตของพนักงาน  สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. เราจะก้าวสู่ผู้นำการผลิตกระดาษลูกฟูกครบวงจร