บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับกระดาษลูกฟูก สารพัดประโยชน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กระดาษลูกฟูกคืออะไร?
     กระดาษลูกฟูก หมายถึง กระดาษที่มีแผ่นปะหน้าสองแผ่นทั้งสองด้านและลอนกระดาษอยู่ตรงกลาง
     กระดาษลูกฟูกได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีต้นทุนต่ำในการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีน้ำหนักเบา ปกป้องสินค้า และสามารถออกแบบรูปทรงได้ตามต้องการ ประโยชน์ส่วนมากของกระดาษลูกฟูก คือผลิตเป็น กล่อง หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสินค้านั่นเอง
 

ส่วน กระดาษลูกฟูกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมี 3 ประเภท
1. กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น (single face)
             ซึ่งจะประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 1 แผ่น ปะกบกับลอนลูกฟูก 1 แผ่น ทำให้ได้รับความนิยมใช้ ผลิตกล่องกระดาษเพื่อกันกระแทกสินค้าโดยมีลอนมาตรฐาน : B, C, E ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันไปในแต่ละลอน และถูกนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน

2.  กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (single wall)
             ประกอบไปด้วย  กระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก  1 แผ่น โดยลอนลูกฟูก จะอยู่ตรงกลางระหว่าง กระดาษแผ่นเรียบทั้ง 2 แผ่น มีลอนมาตรฐาน :   B, C, E โดยกระดาษลูกฟูก 3 ชั้นจะถูกนไปมาใช้งานกับการรับน้ำหนักไม่มากนัก น้ำหนักน้อยจนถึงปานกลาง จะนิยมใช้กระดาษลูกฟูก 3 ชั้นในการผลิต

3. กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (double wall)
             จะประกอบไป ด้วย  กระดาษแผ่นเรียบ 3  แผ่น  ลอนลูกฟูก 2 แผ่น โดยที่กระดาษลอนลูกฟูกจะอยู่ติดกับผิวกล่องด้านนอกจะเป็นลอน B เพื่อประโยชน์ทางการพิมพ์ และ กระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ด้านในจะเป็นกระดาษที่รับแรงกระแทก นิยมใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการการป้องกันสูง หรือมีน้ำหนักมาก นั่นคือ ลอน C จะสามารถรับแรงกระแทกได้มากกว่าลอนอื่นๆ

ทำความรู้จัก! ลอนมาตรฐานของกระดาษลูกฟูก
กระดาษลูกฟูกลอน A
               กระดาษลูกฟูกที่ขนาดของลอนมีความสูง 4.5 + 0.25 มิลลิเมตรหรือมีจำนวนลอน 120 + 5ลอน/เมตร

กระดาษลูกฟูกลอน B
             กระดาษลูกฟูกที่ขนาดของลอนมีความสูง 2.4 + 0.25  มิลลิเมตรหรือมีจำนวนลอน170 + 5ลอน/เมตร

กระดาษลูกฟูกลอน C
             กระดาษลูกฟูกที่ขนาดของลอนมีความสูง 3.6 + 0.25 มิลลิเมตรหรือมีจ านวนลอน 140 + 5ลอน/เมตร

กระดาษลูกฟูก

ลักษณะที่โดดเด่นของกล่องที่ผลิตจากกระดาษลูกฟูก
1. ป้องกันการกระแทก นิยมนำไปใช้จัดส่งสินค้าเพื่อป้องกันสินค้าเสียหาย และยังสามารถจัดรูปแบบทรงเพื่อใช้บรรจุสินค้าหรือสิ่งของได้ง่ายอีกด้วย

2. ได้รับการทดสอบแล้วว่ามีความสามารถทนต่อแรงดันทะลุและทนต่อแรงดันทั้งด้านบนและด้านข้างที่สำคัญถูกออกแบบให้สามารถนำมาเรียงซ้อนกันได้

3. สามารถนำมาออกแบบในแบบต่างๆได้หลากหลาย เพื่อให้ตรงตามลักษณะของสินค้า และยังสามารถพิมพ์สีสัน ข้อความลงในกระดาษได้

4. เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง และสามารถพิมพ์ข้อความและรูปภาพลงบนตัวกระดาษได้

5. ได้ผ่านการทดสอบแรงกระแทก ความทนทานต่อการตกจากที่สูง และความทนทานต่อการสั่นสะเทือน และถือได้ว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับใช้ในการขนส่งสินค้า

6. ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปรีไซเคิลได้ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ดิน และน้ำ สามารถย่อยสลายเองได้