บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
  • เลขที่  22/3  หมู่ 4  ต.นาดี  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  74000
  • โทร : +66-3482-6906-8,
  • แฟกซ์ : +66-3482-6912-13
  • อีเมลล์ : hr.lfb@leefibre.com
  •  
  • แสดงแผนที่บริษัท
security code : 12152