บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ได้รับโล่เกียรติคุณ "เชื่อมั่น ปลอดภัยกับขนส่งไทยมาตรฐาน Q Mark"

332 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ได้รับโล่เกียรติคุณ "เชื่อมั่น ปลอดภัยกับขนส่งไทยมาตรฐาน Q Mark"

เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564
คุณพิเชฐ สุจินต์ธรรมสาร ได้เป็นตัวแทน
บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด เพื่อรับโล่เกียรติคุณ
"เชื่อมั่น ปลอดภัยกับขนส่งไทยมาตรฐาน Q Mark"
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Powered by MakeWebEasy.com